Bili smo na delovnem obisku na Slovaškem

Primerov obnove rečnih ekosistemov je v zadnjih letih v Evropi vse več. Ljudje spoznavamo, da preteklo upravljanje z rekami ni bilo trajnostno in je zarezalo globoko rano v rečne življenjske prostore širom Evrope in Sveta. Za učinkovito obnovo le teh je potreben sodoben pristop in učinkovita izmenjava izkušenj ter sodelovanje med naravovarstveniki, ki izvajajo ukrepe za izboljšanje stanja v rečnih ekosistemih.

 

Prav s temi razlogi je ekipa projekta LIVEDRAVA v petek, 27. maja 2016 obiskala več projektnih območji ob reki Donavi na Slovaškem. Lokalna naravovarstvena organizacija BROZ na območju izvaja več projektov, nas pa sta posebej zanimala projekta LIFE BEESANDFISH (LIFE12 NAT/SK/1137) in Obnova Natura 2000 območji na čezmejnem področju Bratislave (LIFE10 NAT/SK/80).

 

Delovni obisk je obsegal obisk otoka Velkolélsky ostrov na Donavi, kjer so izvedli akcijo odprtja rokava in odstranitve kamnometa. Velike travne površine na otoku pa vzdržujejo s pašo govedi in konj, katerim na njihovi lastni ekološki kmetiji pomaga še nekaj koz, ovc, svinj in kokoši.

 

Sledil je ogled opuščenih peskokopov Devinska Kobyla blizu Bratislave, kjer domuje kolonija približno 70. parov čebelarjev. Širše območje se je v preteklosti izrazito zarastlo, zato ga danes obnavljajo in ohranjajo s pomočjo paše, katero izvajajo s čredo približno 50. koz, katero lahko obiskovalci tudi posvojijo in tako podprejo trud naravovarstvenikov.

 

Nedaleč stran smo obisk zaključili z ogledom sotočja reke Donave in Morave ter ogledom rečnega rokava Devinsko rameno, katerega so z odprtjem v zgornjem delu ponovno oživili v letu 2015.

 

Ogledali smo si tri območja, kjer so bila izvedene obnove habitatovPhoto: Tomi Jerenko
Ogledali smo si tri območja, kjer so bila izvedene obnove habitatov
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj