Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 9. dekada: More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 8. dekada: More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 7. dekada: More


V torek, 1. marca 2016 smo izvedli kontrolo in delovno akcijo na otokih Ptujskega jezera in daljnovodnih podstavkih, ki so pomembno gnezdišče rečnega galeba in navadne čigre na reki Dravi. Nova podstavka stebrov električnih daljnovodov smo obdali z ograjo iz goste mreže, s čimer smo izboljšali gnezdišče, saj bomo s tem preprečili padec mladičev s podstavkov v vodo. More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj