Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 15. dekada: More


Primerov obnove rečnih ekosistemov je v zadnjih letih v Evropi vse več. Ljudje spoznavamo, da preteklo upravljanje z rekami ni bilo trajnostno in je zarezalo globoko rano v rečne življenjske prostore širom Evrope in Sveta. Za učinkovito obnovo le teh je potreben sodoben pristop in učinkovita izmenjava izkušenj ter sodelovanje med naravovarstveniki, ki izvajajo ukrepe za izboljšanje stanja v rečnih ekosistemih. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 14. dekada: More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 13. dekada: More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj