Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 24. dekada: More


Letos spomladi smo na reki Davi izvedli več prostovoljnih delovnih akcij, s katerimi smo uredili več navpičnih peščenih brežin ob reki in s tem omogočili gnezdenje breguljki in vodomcu. Predvsem breguljka je vrsta, katera bi brez dolgoletne pomoči številnih prostovoljcev z reke Drave najverjetneje že izginila. Danes tukaj najdemo več kot polovico celotne slovenske populacije. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 23. dekada: More


Na desnem nasipu Ptujskega jezera smo v sklopu projekta LIVEDRAVA v sodelovanju s projektnim partnerjem Mestno občino Ptuj zgradili ornitološko opazovalnico, ki bo olajšala opazovanje vodnih ptic na vodni površini. Njena lokacija bo spomladi in poleti omogočala izvrsten pogled na umetne otoke, na katerih gnezdijo kolonije navadnih čiger, rečnih ter črnoglavih galebov. Opazovalnica je opremljena z določevalnimi tablami za najpogostejše ptice tega območja ter z informacijami, ki obiskovalcu na kratko predstavijo svet ptic Ptujskega jezera.

 

Opazovalnica do pridobitve uporabnega dovoljenja (predvidoma v septembru) ne bo odprta za javnost. O otvoritvi in ostalih aktivnostih vas bomo pravočasno obvestili.

 


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 22. dekada: More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj