Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 36. dekada:

More


V sredo, 3. decembra smo bili ekipa iz Ormoških lagun s sodelavci na delovnem obisku pri kolegih v Avstriji, v Nacionalnem parku Neusiedlersee-Seewinkel. Namen obiska je bil bolje spoznati njihov način izvajanja paše s podolskim govedom in kar je nas bolj zanimalo, z vodnimi bivoli. Predstavili so nam kakšni so bili njihovi začetki, in kje so sedaj. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 34. dekada:

More


26.11.2013 je bil za LIFE projekt »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« velik dan. Podpisali smo 4-partitno sofinancersko pogodbo med Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM), Vodnogospodarskih birojem Maribor, Vodnogospodarskim podjetjem Drava iz Ptuja in DOPPS-om. More


Ključna faza renaturacije lagun, ki jo izvajamo v projektu LIVEDRAVA, je vzpostavitev ponovnega dotoka vode v bazene. Predvidena rešitev je odvzem vode iz Ormoškega akumulacijskega jezera po principu natege. Za ureditev odvzemnega mesta na nasipu jezera in začetek postopkov za pridobitev vodnega dovoljenja v Sloveniji, smo potrebovali soglasje HEP – Hrvatske elektroprivrede, saj so lastniki parcel na slovenski strani jezera. More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj