Fotogalerija

Fotogalerija

Naravni rezervat Ormoške lagune 2018

Otvoritev Naravnega rezervata Ormoške lagune

Prostovoljna akcija nabiranja bezga - 2017

Otvoritev ornitološke opazovalnice na Ptujskem jezeru

Izumrle gnezdilke na Dravi v Sloveniji

Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Breg 2013

Zimski mladinski ornitološki raziskovalni tabor Drava 2015

Prostovoljna akcija čiščenja peščeni sten za breguljko in vodomca 2013

Prostovoljna akcija čiščenja peščeni sten za breguljko in vodomca 2014

Prostovoljna akcija čiščenja peščeni sten za breguljko in vodomca 2015

Prostovoljna akcija čiščenja peščeni sten za breguljko in vodomca 2016

Prostovoljna akcija čiščenja peščeni sten za breguljko in vodomca 2017

Odstranjevanje zarasti na otokih ptujskega jezera 2013

Odstranjevanje zarasti na otokih ptujskega jezera 2014

Odstranjevanje zarasti na otokih ptujskega jezera 2015

Odstranjevanje zarasti na otokih ptujskega jezera 2016

Ornitološki stolp na Ptujskem jezeru

Naravni rezervat Ormoške lagune v nastajanju

Ptice naravnega rezervata Ormoške lagune v nastajanju

Mali deževnik (Charadrius dubius) - ekološka raziskava

Izmenjava LIVEDRAVA & BIOSOURCE - oktober 2017

Pri uporabi fotografskega gradiva, objavljenega na spletni strani LiveDrava, morajo uporabniki upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Za dodatne informacije in pogoje uporabe se obrnite na Damijana Denaca ali Polono Pagon.
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj