Partnerji

Upravičenec koordinator:

DOPPS – BirdLife Slovenija,
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Spletna stran: http://www.ptice.si

Pridruženi upravičenci:

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. (VGB)
Mestna občina Ptuj Logo
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj