Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 18. dekada: More


Pred nedavnim nas je razveselila novica, da smo bili uspešni s prijavo projekta na razpis Intereg Slovenija-Hrvaška in sicer s projektom »Ohranjanje populacij čigre v porečju Save in Drave«, na kratko ČIGRA. Projekt smo prijavili na prednostno os 2, Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 17. dekada: More


Kljub temu, da v NR Ormoške lagune posamezna dela za ureditev življenjskih prostorov še potekajo, so jih organizmi že dodobra spoznali in vzeli za svoje. To pomlad smo na območju bazenov NR Ormoških lagun opazovali za območje dve zelo zanimivi vrsti. Konec meseca maja so bili v trstičju bazena opazovani speljani mladiči brkate sinice Panurus biarmicus. Gre za prvo potrjeno gnezdenje te vrste na območju NR Ormoške lagine, hkrati pa je vrsta postala tudi nova gnezdilka za območje Slovenije. V začetku meseca junija smo naleteli na ogroženo želvo močvirsko sklednico Emys orbicularis, katera je bila na območju opazovana prvič po več kot dvajset letih. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 16. dekada: More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj