Projekt ČIGRA

Pred nedavnim nas je razveselila novica, da smo bili uspešni s prijavo projekta na razpis Intereg Slovenija-Hrvaška in sicer s projektom »Ohranjanje populacij čigre v porečju Save in Drave«, na kratko ČIGRA. Projekt smo prijavili na prednostno os 2, Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov. Izvajali ga bomo od 1.9.2017 do 29.2.2020. Vodilni partner je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za ornitologiju. Partnerji projekta pa so: Nacionalni inštitut za biologijo, Udruga BIOM, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten”, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu in DOPPS.

 

Cilj projekta je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenosti na območjih Nature 2000. Z aktivnim upravljanjem njenih bivališč bomo obnovili in dolgoročno ohranili obstoječe prodnate otoke s kolonijami čiger. Pripravili bomo predlog za razširitev Natura 2000 območja na Hrvaškem (HR1000002) na gramoznico Rakitje. Glavni rezultati vključujejo povečanje površine in dolgoročno vzdrževanje gnezdišč, izdelavo čezmejnega protokola monitoringa celinske populacije čigre in izdelavo čezmejnega akcijskega načrta za zavarovanje čigre. Z genetsko analizo bomo ugotovili, ali so ptice s Save in Drave del iste populacije in jih primerjali z drugimi evropskimi populacijami. S predavanji, filmom, razstavo in informacijskimi tablami bomo povečali zavest o nujnosti varovanja čigre in njenih bivališč. O projektu vas bomo še obveščali, med drugim pa lahko pričakujete tudi posebno tematsko številko Sveta ptic o čigri.

 

Projekt bo pomembno dopolnil in nadaljeval nekatere vsebine in cilje projekta LIVEDRAVA, ki se bo s tem letom zaključil. Slednje je izjemnega pomena za varstvo narave in naravi prijazen razvoj območja ob reki Dravi.

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj