V NR Ormoške lagune se vrača življenje

Kljub temu, da v NR Ormoške lagune posamezna dela za ureditev življenjskih prostorov še potekajo, so jih organizmi že dodobra spoznali in vzeli za svoje. To pomlad smo na območju bazenov NR Ormoških lagun opazovali za območje dve zelo zanimivi vrsti. Konec meseca maja so bili v trstičju bazena opazovani speljani mladiči brkate sinice Panurus biarmicus. Gre za prvo potrjeno gnezdenje te vrste na območju NR Ormoške lagine, hkrati pa je vrsta postala tudi nova gnezdilka za območje Slovenije. V začetku meseca junija smo naleteli na ogroženo želvo močvirsko sklednico Emys orbicularis, katera je bila na območju opazovana prvič po več kot dvajset letih.

Photo: Tilen Basle
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj