Urejanje gnezdišč breguljke (VIDEO)

Na prostovoljni ackiji urejanja sten za gnezdenje breguljke v okviru projekta “Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji”, LIVEDRAVA, LIFE11 NAT/SI/882 je prostovoljka in študentka Kim Fijok, ki obiskuje 2. letnik Ekologije z naravovarstvom na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru posnela kratek izbraževalen video, s katerim je prikazala življenje breguljke, njeno problematiko in trud prostovoljcev DOPPS za ohranitev te vrste. Video pod mentorstvom doc. dr. Damijana Denaca je nastal v okviru predmeta Uvod v varstvo narave, ki ga Kim obiskuje na fakulteti. Za lep prispevek k širjenju zavesti o breguljki in njenem varovanju ji iskreno čestitamo, hkrati pa se zahvaljujemu tudi gospodu Derek Sandersu, ki je dovolil uporabo nekaterih posnetkov, uporabljenih v videu.Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj