Spust po reki Dravi za boljše sodelovanje med ključnimi deležniki

V okviru priprave usmeritev za trajnostno upravljanje nižinske Drave na način, ki bo hkrati zmanjševal poplavno ogroženost in zagotavljal doseganje ciljev območja Natura 2000 in predvsem s ciljem izboljšanja sodelovanja med ključnimi deležniki vzdolž nižinske reke Drave smo tudi letos organizirali delavnico, ki je vključevala spust po reki Dravi, od Borla do Ormoža, ter ogled Naravnega rezervata Ormoške lagune (v ustanavljanju).

3. julija 2015 se je štiriindvajset predstavnikov iz različnih organizacij, DEM-a, MOP-a, ARSO-ta, ZRSVN-ja, VGP Drave, VGB-ja in DOPPS-a, pod vodstvom Rafting kluba Maribor, z rafti spustilo po 16 km dolgem odseku Drave. V začetnem delu spusta, na odseku med Borlom in Zavrčem, je bila pozornost namenjena lokacijam, ki se urejajo/obnavljajo v okviru projekta LIVEDRAVA in lokacijam, kjer so potrebni določeni vodnogospodarski ukrepi, v drugem delu spusta pa predvsem z vidika varstva biodiverzitete želenemu stanju. Odsek Drave, ki teče po obmejnem območju namreč že leta ni podvržen vodnogospodarskim ukrepom in rezultati delovanja narave so vidni na vsakem metru – nesanirane erozijske poškodbe, odseki brez bočnih utrditev, visoke naravne peščene stene, razgibano dno in brežina reke, zatoki in mnogi naravni elementi rečnega ekosistema, ki so zelo pomembni za mnoge prebivalce tega ranljivega ekosisitema.

Vtisov polna pot se je zaključila z ogledom in predstavitvijo delovanja Naravnega rezervata Ormoške lagune (v ustanavljanju) ter predstavitvijo izvedene obnove habitatov v bazenih Ormoških lagun.

Čolni za spust so pripravljeni.Photo: Tilen Basle

Priprava na spust.Photo: Tilen Basle

Ogled rečne struge s čolna.Photo: Tilen Basle

Peščene stene so se na nekaterih delih ohranile.Photo: Tilen Basle

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj