Vzpostavitveni sestanek LIFE+ projektov

V okviru projekta, ki ga od 1. septembra letos izvajamo s pomočjo evropskega finančnega mehanizma LIFE+, sva se 6. novembra 2012 Damijan Denac in Polona Pagon udeležila enodnevnega vzpostavitvenega sestanka vodilnih partnerjev LIFE+ projektov. Na sestanku, ki se je odvijal v Sofiji, smo bili navzoči predstavniki LIFE+ projektov iz štirih evropskih držav in sicer predstavniki dveh projektov iz Madžarske, štirih iz Romunije, treh iz Bolgarije in predstavniki dveh LIFE+ projektov iz Slovenije. Namen sestanka je bil pridobiti znanja za uspešno tehnično in finančno vodenje LIFE+ projektov. Strokovnjaki iz Evropske komisije za LIFE program, so nas uvodoma seznanili s posebnimi določbami, ki določajo pravila in odgovornosti pri vodenju projektov. V sklopu tega so predstavili vlogo ter odgovornosti posameznih udeležencev v projektu, upravičencev koordinatorjev (vodilnih partnerjev), pridruženih upravičencev ter vlogo sofinancerjev in podizvajalcev v projektu. V nadaljevanju so nam predstavili pravila in postopke tehničnega ter finančnega vodenja projektov ter nas seznanili s termini za začetno, vmesno in končno poročanje Evropski komisiji o izvajanju projektov. Srečanje smo zaključili s kratkimi predstavitvami vseh LIFE+ projektov. V sklopu tega je Damijan Denac predstavil tudi naš projekt »LIVEDRAVA«.

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj