Redni monitoring ptic na območju reke Drave – 3. dekada

Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 3. dekada:

 

Ormoško jezero

  • njivska gos (Anser fabalis) – 18 os.
  • beločela gos (Anser albifrons) – 2 os.
  • siva gos (Anser anser) – 63 os.
  • belolična gos (Branta leucopsis) – 1 os.
  • veliki žagar (Mergus merganser) – 27 os.
  • belorepec (Haliaeetus albicilla) – 3 os.

Ptujsko jezero:

  • konopnica (Anas strepera) – 51 os.
  • dolgorepa raca (Anas acuta) – 14 os.
  • kostanjevka (Aythya nyroca) – 3 os.
  • kozica (Gallinago gallinago) – 1 os.
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj