Redni monitoring ptic na območju reke Drave – 12. dekada

Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 12. dekada:

 

Ormoško jezero

  • duplinska kozarka (Tadorna tadorna) – 1 os.
  • srpokljuni prodnik (Calidris ferruginea) – 2 os.
  • močvirski martinec (Tringa glareola) – 33 os.
  • črna čigra (Chlidonias niger) – 20 os.

Ptujsko jezero:

  • sabljarka (Recurvirostra avosetta) – 3 os.
  • togotnik (Philomachus pugnax) – 20 os.
  • črnorepi kljunač (Limosa limosa) – 2 os.
  • rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 1 os.
  • belolična čigra (Chlidonias hybrida) – 2 os.
  • črna čigra (Chlidonias niger) – 99 os.
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj