Projekt LIVEDRAVA smo predstavili na 25. Mišičevem vodarskem dnevu

4. decembra 2014 je v veliki dvorani Narodnega doma Maribor potekal letošnji jubilejni 25. Mišičev vodarski dan. 250 udeležencev iz vse Slovenije in sosednje Hrvaške se je udeležilo tega srečanja, ki je namenjeno vsem strokovnjakom vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalskih organizacij, javnih in upravnih služb in vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo z upravljanjem, urejanjem in varovanjem voda.

 

Predstavili smo projekt LIVEDRAVA

 

Na dogodku je bilo pripravljenih 34 pisnih referatov, ki so dostopni na spletni strani Vodnogospodarskega biroja Maribor – VGB. Od teh je bilo 15 referatov predstavljenih tudi s prezentacijami na srečanju. Glavni sklopi letošnjega vodarskega dne so bili: Strategija upravljanja z vodami, Poplave v letu 2014, Financiranje vodarskih projektov in Aktualni projekti s področja upravljanja z vodami in urejanje voda. V slednjem sklopu je imel prezentacijo tudi DOPPS – predstavili smo dosedanje rezultate projekta LIVEDRAVA.

 

»Organizatorja dogodka – Vodnogospodarsko podjetje DRAVA, Ptuj in VGB Maribor – sta ponovno opravila odlično delo in omogočila, ne le da udeleženci slišijo novosti z omenjenih področij, temveč, da se tudi v živo srečajo, izmenjajo poglede in ideje za prihodnost. Čestitamo!« je o dogodku povedal Damijan Denac.

Dr. Damijan Denac je na dogodku predstavil dosedanje delo na projektu LIVEDRAVA. foto: Jure KorežPhoto: Tilen Basle
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj