Pričeli smo z raziskavo o malem deževniku.

V mesecu marcu smo na prodiščih reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi pričeli z raziskavo o malem deževniku Charadrius dubius. Cilji raziskave so ugotovitev stopnje preživetja mladičev v leglu in njihovo medletno preživetje, ker pa je vrsta selivka, nas zanima tudi ali se isti osebki vračajo nazaj na območja, kjer so se izvalili oz. so gnezdili. Ob tem namenjamo posebno pozornost ugotavljanju motenj, ki ogrožajo malega deževnika in druge prebivalce prodišč.


Do danes smo v okviru raziskave ulovili in z barvnimi obročki označili že 27 odraslih osebkov ter 39 mladičev. Označevanje osebkov traja največ 10 minut, nato pa ulovljeno ptico spustimo nazaj na mestu ulova in jo v prihodnje opazujemo le od daleč s pomočjo spektiva, kar je tudi namen označevanja ptic. V prihodnje bomo nadaljevali z označevanjem ptic, hkrati pa bomo spremljali tudi premike in preživetje tistih, ki so označbo že pridobili.


Odrasel osebek opremljen z barvnimi obročki.Photo: Tilen Basle
Ujete osebke tudi izmerimo in stehtamo.Photo: Tilen Basle
Mladiček na tehtnici.Photo: Tilen Basle
Mladiči skriti v gnezdu.Photo: Tilen Basle


Attachments


T. Basle

T. Basle

T. Basle

T. Basle
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj