Pomlad je čas za izlete in naravoslovne dneve

20. marca smo izvedli naravoslovni dan na Ptujskem jezeru za učence 7. razredov OŠ Breg. Učenci OŠ Miklavž pri Ormožu so si 21.3.2015 ogledali Naravni rezervat Ormoške lagune v nastajanju, 6.4.2015 pa je Turistično društvo Podgorci pripravilo izlet za širšo lokalno skupnost, ki je vključeval ogled NR Ormoške lagune.

Naravoslovni dan Osnovna šola Breg. foto: Dominik BombekPhoto: Tilen Basle

Vodeni ogled lagun OŠ Miklavž pri Ormožu. foto: Dominik BombekPhoto: Tilen Basle

TD Podgorci obiskalo NR Ormoške lagune. foto: Dominik BombekPhoto: Tilen Basle
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj