Podpis sofinancerske pogodbe LIVEDRAVA

26.11.2013 je bil za LIFE projekt »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« velik dan. Podpisali smo 4-partitno sofinancersko pogodbo med Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM), Vodnogospodarskih birojem Maribor, Vodnogospodarskim podjetjem Drava iz Ptuja in DOPPS-om. V pogodbi so definirani zneski sofinancerjev tega projekta ter pravice in obveznosti. Delo na projektu normalno poteka, s to pogodbo pa smo uredili še zadnjo večjo formalnost, ki je bila z vidika obveznosti do Evropske komisije in projekta potrebna. Ob tej priložnosti se še enkrat iskreno zahvaljujemo največjemu sofinancerju projekta – DEM, ki je s tem izkazal veliko varstveno ozaveščenost in željo, da izboljša stanje narave na Dravi.

 

Podpis sofinancerske pogodbePhoto: Tilen Basle

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj