Obnovljen rečni rokav, prvi od predvidenih treh

V sklopu akcije C.9 smo obnovili rečni rokav pri Vurberku. Namen odprtja je ponovno vzpostaviti stik rečnega rokava z Dravo. S tem posegom smo pripravili ugoden habitat za nekatere kvalifikacijske vrste rib (velika senčica, nežica, bolen, pezdirk). Glede na to, da bo rokav ob visokih vodah deloval tudi kot stranska struga, bo poseg prispeval k boljši pretočnosti reke Drave in s tem k izboljšanju poplavne varnosti.

Rokav pred obnovo. foto: Luka BožičPhoto: Tilen Basle

Rokav po obnovi. foto: Domink BombekPhoto: Tilen Basle

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj