Obnova rečnega rokava v Novi vasi pri Markovcih

V avgustu 2015 smo pričeli z oživljanjem rečnega rokava na levem bregu Drave v Novi vasi pri Markovcih. Te rečne strukture so pomemben ekosistem z veliko pestrostjo habitatov ter življenjski prostor številnih ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Rečni rokavi v funkciji pomembno prispevajo tudi k poplavni varnosti, saj pri povečanih pretokih rek, delujejo kot vzporedne struge, ki hitreje odvajajo vodo.

 

Raznolike vodne in obvodne habitate oblikujejo naravni rečni procesi, ki pa so zaradi hidroenergetskega izkoriščanja reke Drave okrnjeni. To je razlog, da so se rečni rokavi zasuli s prodom in naplavinami. Glavni namen akcije C.9 je, da se bo rečni rokav (2.442 m) v Novi vasi pri Markovcih odprl in povezal z reko Dravo. Izvedli bomo skupno 9 prekopov v dolžini 712 m, vkopali bomo cevni prepust (D = 0.80 m v dolžini 12 metrov) in uredili vtok sveže vode iz Drave v rokav.

 

Vgrajen škatlasti prepust bo omogočal vtok sveže vode v rokav Vgrajen škatlasti prepust bo omogočal vtok sveže vode v rokav. Foto: Dominik Bombek
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj