Novinarska konferenca v Ormožu

25. oktobra 2012 smo v okviru projekta »LIVEDRAVA« – »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji«, na občini Ormož, ki je sofinancer projekta, organizirali novinarsko konferenco. Glavni namen novinarske konference, na kateri so bili navzoči novinarji iz lokalnega okolja in nacionalnih medijskih hiš ter predstavnik Policijske postaje in Lovske družine Ormož, je bil seznaniti širšo javnost s cilji, pomenom in aktivnostmi projekta, ki se bodo izvajale na območju občine. Novinarsko konferenco je odprl župan Občine Ormož, g. Alojz Sok, ki je uvodoma izpostavil problematiko, s katero se občina srečuje po zaprtju Tovarne sladkorja Ormož (v nadaljevanju TSO). V nadaljevanju je poudaril pomen aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvajale na območju nekdanjih bazenov za odpadne vode TSO, v naslednjih petih letih. Sledila je predstavitev projekta »LIVEDRAVA« s strani vodje projekta, Damijana Denaca, ki je prisotnim približal projekt v luči varstva narave in razvojne priložnosti za Občino Ormož. Po predstavitvi projektnih aktivnosti, ki jih bomo uresničevali na območju reke Drave, med Mariborom in Središčem ob Dravi, je poudaril velik pomen ponovne vzpostavitve mokrišča, na območju bazenov za odpadne vode nekdanje TSO, v vlogi pomembnega gnezdišča vodnih ptic in selitvene postojanke. Prisotnim je predstavil tudi pomen razglasitve območja nekdanjih bazenov TSO za naravni rezervat, ki bo s tem postalo mednarodno pomembno območje z varstveno, izobraževalno in raziskovalno vlogo, kar bo imelo pozitiven vpliv na razvoj občine Ormož. Vzporedno s tem bo namreč nastal turistični produkt, ki bo dopolnil ponudbo občine na naravoslovnem področju, spodbujal bo trajnostno rabo prostora in postal prepoznavno raziskovalno središče s priložnostmi za vključevanje lokalnih storitev in proizvodov. Predstavitvi projekta so sledila novinarska vprašanja. Tiskovno konferenco je sklenil župan občine, ki je še enkrat poudaril pomen projekta LIVEDRAVA, kot pomembno razvojno priložnost občine.Attachments


Dominik Bombek
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj