Naravoslovni dan OŠ Središče ob Dravi, 6.11.2013.

Enajst učencev 8. razreda je opazovalo in se naučilo prepoznavati ptice v okolici šole, učenci so spoznali tudi pomembnost reke Drave ptice in ostale organizme.

Naravoslovni dan je bil izveden v sklopu projekta Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji LIVEDRAVA (LIFE11 NAT/SI/882).Attachments


OŠ Središče ob Dravi, foto: Dominik Bombek

OŠ Središče ob Dravi, foto: Dominik Bombek
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj