Konferenca o vplivih urejanja vodotokov

Ribiška družina Kranj je v Kranju, v hotelu Azul, 8.11.2011, organizirala »Konferenco o vplivih urejanja vodotokov na vodne in obvodne ekosisteme ter gospodarjenje z vodami«. Konferenco so organizirali z namenom, da bi pripomogli k spremembi obstoječega izvajanja regulacij, ki močno degradirajo vodne ekosisteme.
 
Z izborom predavateljev so obravnavali vlogo soglasodajalcev in zakonodajni vidik posegov (ZRSVN, ZZRS, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje), praktične izkušnje pri ohranjanju vodotokov (različne RD) in ogrožene vrste rib (Zavod Umbra). Na konferenco so povabili tudi DOPPS, predstavili smo monitoring vpliva vodnogospodarskih del na gnezdilke Drave in priporočila za vodarje ter aplikativni vidik te študije – naš projekt LIVEDRAVA. Kljub temu, da so bili povabljeni tudi različni vodarski strokovnjaki, jih na konferenci ni bilo. Organizator, pohvala gre predvsem g. Juretu Medenu, je opravil odlično delo. Po mnogih letih sem bil prvič na dogodku, kjer so ribiči govorili o ekologiji rib in izpostavljali resnične naravovarstvene problem ter si prizadevali za njihovo reševanje. Komunikacija s strani vseh udeležencev je bila zelo konstruktivna in strpna, »kormoran« pa sploh ni »prišel do izraza«. Še enkrat pohvale vsem ribičem za ta izvrsten in kulturen dogodek.

 

Konferenca o vplivih urejanja vodotokovPhoto: Tilen Basle

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj