Končane zapore za zmanjševanje motenj človeka in uničevanja gnezditvenega habitata na prodiščih

Namen zapor je zmanjšanje človeške aktivnosti na prodiščih; predvsem nezakonito izkopavanje proda in vožnja z motornimi vozili, zlasti motokros motorji in štirikolesniki. Naštete aktivnosti uničujejo prodišča, naravno vegetacijo, motijo ptice med gnezdenjem in uničujejo njihove zarode. V sklopu akcije C.12 smo v mesecu marcu na osmih lokacijah po Dravi postavili informativne table, s katerimi ozaveščamo in opozarjamo o problematiki aktivnosti na prodiščih, na nekaterih območjih smo dostope preprečili tudi z zapornicami ali z bolj učinkovitimi prekopi.

Prekop v Hajdošah. foto: Dominik BombekPhoto: Tilen Basle

Opozorilne table. foto: Dominik BombekPhoto: Tilen Basle

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj