Izmenjava znanja (LIVEDRAVA & DRAVA LIFE)

Med pomembne komponente LIFE projektov sodijo t.i. projektne izmenjave ali mreženje (networking) med različnimi projekti. To je nenazadnje obvezna akcija vsakega LIFE projekta. Tako smo v septembru izvedli takšno izmenjavo znanj in izkušen.13.9.2017 nas je obiskala ekipa projekta DRAVA LIFE (LIFE14 NAT/HR/115), ki bo na hrvaški Dravi izvedla renaturacije rokavov – podobno kot smo to naredili mi. Na terenu smo si ogledali dva rokava – pri Mali vasi in v Markovcih pri Ptuju, naše goste pa so zanimale predvsem podrobnosti glede načrtovanja in izvedbe teh posegov. Pobudnik izmenjave je bil gospod Zdenko Kereša iz Hrvatskih vod.

Photo: Damijan Denac
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj