Participants

Coordinating beneficiary:

DOPPS – BirdLife Slovenija,
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Website: http://www.ptice.si

Associated beneficiary:

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. (VGB)
Mestna občina Ptuj Logo
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj