Video gallery

Video gallery

Managing of breeding sites for Sand Martin


Drava River – Nature’s Gift for Every Generation – Trailer #1


Drava River – Nature’s Gift for Every Generation – Trailer #2


Managing of breeding islands for Common Tern and Black-headed Gull – Lake Ptuj 2015


More than 21.000 water birds on Lake Ptuj – October 2015


New generation was born!


Common Tern and Black-headed Gull breeding colony on Lake Ptuj in 2014


Common Tern and Black-headed Gull breeding colony on Lake Ptuj in 2015


Little Ringed Plover – Best dad in the whole world!


Sand Martin & Kingfisher Along River Drava – 2016


Pri uporabi fotografskega gradiva, objavljenega na spletni strani LiveDrava, morajo uporabniki upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Za dodatne informacije in pogoje uporabe se obrnite na Damijana Denaca ali Polono Pagon.
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj