Photo gallery

Photo gallery

Extinct breeding birds species of the river Drava

Youth Ornithologists Research Camp - Breg 2013

Youth Ornithologists Winter Research Camp - Breg 2015

Managing breeding banks for Sand Martin and Common Kingfisher - 2013

Managing breeding banks for Sand Martin and Common Kingfisher - 2014

Managing breeding banks for Sand Martin and Common Kingfisher - 2015

Managing breeding banks for Sand Martin and Common Kingfisher - 2017

Managing breeding banks for Sand Martin and Common Kingfisher - 2016

Conservation management of the breeding islands at Lake Ptuj - 2013

Conservation management of the breeding islands at Lake Ptuj - 2014

Conservation management of the breeding islands at Lake Ptuj - 2015

Observation Tower at Lake Ptuj

Nature Reserve Ormoške Lagune

Birds of the wastewater basins of Sugar factory Ormož

Little Ringed Plover (Charadrius dubius) - ecological research

Pri uporabi fotografskega gradiva, objavljenega na spletni strani LiveDrava, morajo uporabniki upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Za dodatne informacije in pogoje uporabe se obrnite na Damijana Denaca ali Polono Pagon.
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj