FOTOGRAFSKI NATEČAJ “Naša mokrišča”

Z veseljem napovedujemo fotografski natečaj “Naša mokrišča”, ki bo potekal od 20. februarja do 20. maja 2018.

 

Namen natečaja je s fotografskimi deli zajeti naravo mokrišč Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž. Predmet natečaja je pridobiti nabor fotografij za fotografsko razstavo, ki bo lokalno naravo še dodatno približala širši javnosti. Fotografije morajo prikazovati življenje v mokriščih na območju natečaja, njegove prebivalce (rastlinske in živalske vrste), raznolikost življenjskih okolij, doživljanje območja itd.

Photo: Tilen Basle

Prejete fotografije bo ocenila tričlanska komisija, tri najboljša dela pa bodo prejela nagrado.

 

Oddana dela morajo biti fotografirana na mokriščih na območju Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž v letu 2018. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih, za kar prevzamejo vso odgovornost. Fotografije, s katerimi avtor sodeluje na natečaju, ne smejo biti objavljene na drugih spletnih straneh, forumih, natečajih, socialnih medijih itd..

 

Podrobnejše informacije (splošni pogoji, pogoji za sodelovanje, soglasje, tehnične zahteve, ocenjevanje itd.) so objavljene v pravilniku, ki ga najdete med priponkami.AttachmentsDesign: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj