Delovna jesen v Ormoških lagunah

Na območju Ormoških lagun se odvijajo številna zemeljska dela

Od pričetka projekta smo na območju Ormoških lagun izvedli kar nekaj projektnih akcij. Med pomembnejšimi velja izpostavit ureditev začasne projektne pisarne, izdelava pašnega načrta in sistema pašnih ograj ter nakup petih vodnih bivolov, ki bodo s pašo pripomogli k upravljanju območja. Medtem smo dokončali izgradnjo cevovoda, katerega delovanje smo preizkusili 20. oktobra 2014. Namen cevovoda je, da se z odvzemom vode iz Ormoškega jezera ponovno zagotovi zadostni dotok vode za vzpostavitev mokrišča v nekdanjih bazenih odpadnih vod. Cevovod deluje na principu natege. Natega je postopek, pri katerem tekočina teče iz višje ležečega mesta proti nižje ležečem. To pomeni, da za delovanje cevovoda ne potrebujemo črpalk, razen pri prvem polnjenju. Vodo iz Ormoškega jezera v smeri nižje ležečih bazenov požene teža. S tem, ko bomo bazene napolnili z vodo bomo omogočili, da se ponovno vrnejo redke in ogrožene vrste ptic, za katere je bilo območje Ormoških lagun opredeljeno kot Posebno območje varstva SPA.

»V tem času v bazenih prav tako poteka obnova habitatov. Formirajo se otočki in jarki, ki so na različnih globinah in bodo zagotavljali stalen preplet namočenih, vlažnih, odprtih blatnih površin ter predelov s plitvo in globoko vodo. S temi ureditvami bomo pripravili ugoden gnezditveni in prehranjevalni habitat za številne vrste ptic, dvoživk, plazilcev, kačjih pastirjev, žuželk in drugih živih bitji.« je povedal Dominik Bombek, koordinator za izobraževanje in stike z javnostjo na projektu LIVEDRAVA.

Cevovod iz Ormoškega jezera skrbi za dotok vode v bazene Ormoških lagun.

Naravni rezervat Ormoške lagune bo priložnost za številne mlade

V petek 24. oktobra 2014 je 12 študentov Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2. stopnje smeri Varstvo narave, opravilo terenske vaje na Štajerskem. Ogledali so si aktivnosti projekta LIVEDRAVA, posebej akcije za varstvo navadne čigre na Ptujskem jezeru, akcije odpiranja rečnih rokavov in renaturacijo lagun. Študentje so bili nad videnim navdušeni. Zanimale so jih številne podrobnosti za ustrezno izvedbo naravovarstvenih ukrepov, praktični napotki za izvedbo paše za nego habitata, kot tudi namigi za prijavo velikih projektov, kot so Life projekti.

»Dež, veter in mraz na terenu niso zmanjšali njihove vneme po znanju, kar izkazuje veliko motivacijo skupine in nas navdaja z upanjem nove generacije. Po ogledu ptujskega jezera, rokava v Markovcih pri Ptuju ter bazenov Ormoških lagun smo ekskurzijo končali z zanimivo skupno diskusijo v začasni, a zelo topli pisarni bodočega naravnega rezervata.« je povedal Damijan Denac, ki je skupino popeljal po projektnem območju.

Izledava vtočnega dela natege na Ormoškem jezeru.Photo: Tilen Basle

Cevovod iz Ormoškega jezera skrbi za dotok vode v bazene Ormoških lagun.Photo: Tilen Basle

Urejanje habitatov v bazenih Ormoških lagun.Photo: Tilen Basle

Kljub slabemu vremenu je študente gnala velika vnema in zanimanje.Photo: Tilen Basle

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj