Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 33. dekada: More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 32. dekada: More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 31. dekada: More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 30. dekada: More


V petek, 14. oktobra 2016 smo skupaj z Mestno občino Ptuj na desnem bregu Ptujskega jezera otvorili novo ornitološko opazovalnico. Slavnostni govorniki na prireditvi so bili ministrica za okolje in prostor, ga. Irena Majcen, župan Mestne občine Ptuj, g. Miran Senčar, predsednik Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije g. Rudolf Tekavčič in dr. Damijan Denac, vodja projekta LIVEDRAVA ter direktor DOPPS. Ornitološka opazovalnica je bila zgrajena s pomočjo evropskih in slovenskih sredstev v okviru projekta »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji«, z akronimom LIVEDRAVA, LIFE11 NAT/SI/882. More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj