Vsako leto se člani DOPPS zberejo na Letnem zboru članov, kjer se v nekaj urah povzame dogajanje preteklega leta. Letošnje srečanje je potekalo v petek, 3. aprila 2015, v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) v Ljubljani. Zbora se je udeležilo 44 članov. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 10. dekada: More


V mesecu aprilu smo pripravili gnezditvene otoke za gnezdenje navadne čigre in rečnega galeba na območju Ptujskega jezera. Na delu otoka namenjenem za navadne čigre smo uredili fizično zaporo, ki na majhni površini cca. 30 m2 prepreči gnezdenje rečnih galebov. More


Namen zapor je zmanjšanje človeške aktivnosti na prodiščih; predvsem nezakonito izkopavanje proda in vožnja z motornimi vozili, zlasti motokros motorji in štirikolesniki. Naštete aktivnosti uničujejo prodišča, naravno vegetacijo, motijo ptice med gnezdenjem in uničujejo njihove zarode. More


V sklopu akcije C.9 smo obnovili rečni rokav pri Vurberku. Namen odprtja je ponovno vzpostaviti stik rečnega rokava z Dravo. S tem posegom smo pripravili ugoden habitat za nekatere kvalifikacijske vrste rib (velika senčica, nežica, bolen, pezdirk). More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj