Šest bazenov (30 ha mokrišč) v Ormoških lagunah so v procesu proizvodnje sladkorja uporabljali za zbiranje tehnološke vode. Odpadno vodo iz bazenov so s pomočjo črpalk črpali v čistilno napravo. Po očiščenju so vodo vrnili nazaj v sistem Drave. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 6. dekada: More


Na letošnjem Zimskem mladinskem ornitološkem raziskovalnem taboru Drava 2015, ki je potekal od 14. do 18. fabruarja 2015 na Osnovni šoli Breg, Ptuj, je 15 udeležencev spoznavalo naravno bogastvo reke Drave in širše okolice, ki jo je skozi zgodovino izoblikovala naša največja reka. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 5. dekada: More


Letos bo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije organiziralo Zimski mladinski ornitološki raziskovalni tabor, ki bo med 14. in 18. februarjem potekal na Ptuju. Otroci iz vse Slovenije bodo tako imeli priložnost na zabaven način spoznavati bogat in dragocen življenjski prostor ob reki Dravi. More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj