Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 18. dekada: More


Podobno kot smo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok uredili učno pot prijazno do slepih, bomo potrebe slepih in drugih skupin s posebnimi potrebami upoštevali tudi pri ureditvi učne poti v Naravnem rezervatu Ormoške lagune v okviru projekta LIVEDRAVA. MoreAttachments


Damijan Denac

Navadne čigre bodo že naslednje leto lahko gnezdile na dveh novih, 1000 m2 velikih otokih na Ptujskem jezeru. Oba otoka sta trenutno v izdelavi, investitor so Dravske elektrarne Maribor, narejena bosta po naših priporočilih. MoreAttachments


Damijan Denac

Naslednja večja prelomnica je začetek renaturacijskih del v ormoških lagunah. Dela so se začela v juniju 2014, izvaja pa jih Cestno podjetje Ptuj, d.d., ki je bilo izbrano z javnim naročilom. MoreAttachments


Damijan Denac

Damijan Denac

Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 17. dekada: More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj