Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 9. dekada: More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 8. dekada: More


V februarju je bil končan podroben pašni načrt (akcija A.4), dokument, v katerem so podrobno opisane vse zahteve, postopki in naloge proste reje vodnih bivolov z namenom upravljanja habitatov s pašo. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 7. dekada: More


21. in 22.2.2014 smo v Naravnem rezervatu Ormoške lagune v okviru pripravljalnih del za začetek renaturacije (akcija C.2) iz 2. vodnega bazena odstranili 3 stare splave za navadno čigro, ki so dotrajali in zadnja leta niso bili več uporabni. MoreAttachments


Damijan Denac

Damijan Denac

Damijan Denac

Damijan Denac
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj