Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 33. dekada:

More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 32. dekada:

More


Ribiška družina Kranj je v Kranju, v hotelu Azul, 8.11.2011, organizirala »Konferenco o vplivih urejanja vodotokov na vodne in obvodne ekosisteme ter gospodarjenje z vodami«. Konferenco so organizirali z namenom, da bi pripomogli k spremembi obstoječega izvajanja regulacij, ki močno degradirajo vodne ekosisteme. More


Naravoslovni dan za 4.letnike Gimnazije Ptuj je potekal 6. novembra 2013 na Ptujskem jezeru. Udeležilo se ga je 32 dijakov. More


Enajst učencev 8. razreda je opazovalo in se naučilo prepoznavati ptice v okolici šole, učenci so spoznali tudi pomembnost reke Drave ptice in ostale organizme. MoreAttachments


OŠ Središče ob Dravi, foto: Dominik Bombek

OŠ Središče ob Dravi, foto: Dominik Bombek
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj