26.11.2013 je bil za LIFE projekt »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« velik dan. Podpisali smo 4-partitno sofinancersko pogodbo med Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM), Vodnogospodarskih birojem Maribor, Vodnogospodarskim podjetjem Drava iz Ptuja in DOPPS-om. More


Ključna faza renaturacije lagun, ki jo izvajamo v projektu LIVEDRAVA, je vzpostavitev ponovnega dotoka vode v bazene. Predvidena rešitev je odvzem vode iz Ormoškega akumulacijskega jezera po principu natege. Za ureditev odvzemnega mesta na nasipu jezera in začetek postopkov za pridobitev vodnega dovoljenja v Sloveniji, smo potrebovali soglasje HEP – Hrvatske elektroprivrede, saj so lastniki parcel na slovenski strani jezera. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 33. dekada:

More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 32. dekada:

More


Ribiška družina Kranj je v Kranju, v hotelu Azul, 8.11.2011, organizirala »Konferenco o vplivih urejanja vodotokov na vodne in obvodne ekosisteme ter gospodarjenje z vodami«. Konferenco so organizirali z namenom, da bi pripomogli k spremembi obstoječega izvajanja regulacij, ki močno degradirajo vodne ekosisteme. More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj