Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 27. dekada:

More


Letošnje leto je Srbija oddalo vlogo za razglasitev Donave kot biosferno območje, Madžarska in Hrvaška sta to že naredili in UNESCO je potrdil njuni območji, sedaj manjkata do prvega 5-lateralnega biosfernega območja »Drava-Mura-Donava« na svetu le še Avstrija in Slovenija. More


Na levem bregu Drave pri Vurberku je stara kamnita utrditev rečne brežine, ki jo nameravamo v projektu LIVEDRAVA odstraniti in tam ponovno omogočiti erozijo brežine in s tem nastanek gnezditvenega habitata vodomca. More


Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 26. dekada:

More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj