Zanimivejša opazovanja z rednega monitoringa vodnih ptic na območju reke Drave – 24. dekada:

MoreAttachmentsDne 22.8.2013 smo v NR Ormoške lagune v nastajanju pričeli z demontažo dotrajanih cevovodov v skupni dolžini 1600m, prav tako bomo odstranili  kovinska mešala v betonskih bazenih za čiščenje odpadne vode ter preostanek cevovodov v aeracijskih bazenih. More


V sredo, 14. in četrtek, 15. avgusta so bile popisane ptice na večjih vodnih telesih nižinske reke Drave. Pojavljajo se že prve ptice selivke, predvsem seleči se pobrežniki. More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj