V soboto, 6. aprila 2013 smo skupaj s prostovoljci Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter študenti Fakulete za narovoslovje in matematiko Maribor očistili in pripravili stene za gnezditev breguljke (Riparia riparia) na treh lokacijah ob stari strugi reke Drave med Mariborom in Ptujem: Zlatoličje, Zumbrova jama in Ptuj.

More

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj